Dr. Vu Quang Viet (TS. Vũ Quang Việt)

Member of Laboratory for Computational Civil Engineering (Lab CCE)

H-Index (WoS): 10; Citation (WoS) > 320

Email: viet.vuquang@vlu.edu.vn

Google Scholar metric

ResearcherID: AAG-6064-2020

ORCID ID: 0000-0002-4814-8835

1. EDUCATION

 • 09/2004-03/2009: Bachelor of Science, Hanoi University of Civil Engineering, Vietnam.
 • 12/2009-01/2013: Master of Science, Hanoi University of Civil Engineering, Vietnam.
 • 03/2016-08/2019: Doctor of Philosophy, Sejong University, Republic of Korea.

2. WORK EXPERIENCE

 • 02/2014-10/2020: Lecturer, Vietnam Maritime University, Vietnam.
 • 10/2020-06/2022: Deputy Head of Department, Vietnam Maritime University, Vietnam.
 • 07/2022 – now: Postdoc, Chonnam National University, Republic of Korea.
 • 08/2023 – now: Researcher, Institute for Computational Science & Artificial Intelligence, Van Lang University, Vietnam.

3. RESEARCH INTERESTS

4. ISI JOURNAL ARTICLES/BOOKS

5. RESEARCH GRANTS

 1. 11/2019-06/2020: Nghiên cứu ứng dụng ABAQUS mô phỏng ứng xử của cọc ống thép hai lớp nhồi bê tông chịu uốn, Vietnam Maritime University, Vietnam. (Principal Investigator, Completed)
 2. 01/2021-12/2021: Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp học máy để xây dựng mô hình dự báo khả năng chịu lực của dầm thép chịu tải trọng cục bộ, Vietnam Maritime University, Vietnam. (Principal Investigator, Completed)
 3. 04/2020-04/2023: Thiết kế tối ưu sườn tăng cường dọc của dầm thép, National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED),Vietnam. (Principal Investigator, Completed)
 4. 2023 – 2025: Tối ưu hóa kích thước của kết cấu thép phi tuyến sử dụng thuật toán học có giám sát và học tăng cường, National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED),Vietnam. (Principal Investigator, Ongoing)

6. TEACHING

7. ADVISING & SUPERVISION

 • Finished advising 05 master students for Master degree.

No.

Name of students

Name of thesis

Role

Name of University

Duration

Level

Results

1

Lê Việt Phương

Nghiên cứu ứng dụng của cấu kiện ống thép hai lớp nhồi bê tông trong các công trình xây dựng

Main

Vietnam Maritime University, Vietnam

2019-2021

Master

Completed

2

Nguyễn Thị Mai Quế Anh

So sánh công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trong các dự án của Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng.

Main

Vietnam Maritime University, Vietnam

2019-2021

Master

Completed

3

Vũ Thị Mai Hương

Thiết kế tối ưu sườn tăng cường dọc của dầm thép chịu uốn

 

Vietnam Maritime University, Vietnam

2019-2021

Master

Completed

4

Phạm Quang Long

Nâng cao hiệu quả công tác thanh quyết toán hợp đồng xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long

Main

Vietnam Maritime University, Vietnam

2020-2022

Master

Completed

5

Phan Thành Luân

Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lựa chọn nhà thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh

Main

Vietnam Maritime University, Vietnam

2020-2022

Master

Completed

8. AWARDS

9. EDITORSHIPS